01. Algemeen - MAVO en PAV

.: 01.01. Taalvaardigheid
.: 01.02. Informatievaardigheid
.: 01.03. Rekenvaardigheid
.: 01.04. Tijd en ruimte
.: 01.05. Economie en maatschappij
.: 01.05. Moderne Vreemde Talen (MVT)
.: 01.06. Lerarensites

  Boerentoren Een webkwestie, speciaal voor PAV, waarbij de Antwerpse Boerentoren in de kijker staat info
Tip CMO Centrum voor mondiaal onderwijs: educatiebank (met lesmateriaal) & werkstukken rond allerlei onderwerpen info
  DPB Gent De site van DPB Gent biedt voor MAVO en PAV boeiende achtergrondinfo over o.a. leerlijnen en het maken van bundels info
  ICT in PAV Integratie ICT in PAV info
  Pakketten PAV3 Concrete uitwerking van de leerplannen PAV 3e graad in bruikbare modulepakketten info
  PAV-Trotter Trotter-bundels van Uitgeverij VanIn: inhouden bekijken en bestellen voor 3,4,5 en 6 BSO info
  PAViljoenen Blog met frisse ideeën van studenten uit de lerarenopleiding PAV aan de Arteveldehogeschool info
  VSO-lesmateriaal Actueel lesmateriaal, werkbladen bij websites en info over sport en vrije tijd info

01.01. Taalvaardigheid

Klik op info voor meer info

top

01.02. Informatievaardigheid

Klik op info voor meer info

  Belgopocket Informatie opzoeken over gezondheid, werk, huisvesting ... De site kan ook in het Frans geraadpleegd worden (nieuwe eindtermen MVT) info
  In Petto In Petto verzorgt uitgaven zoals alleen gaan wonen, de jongerengids, de "rubbermap"... info

top

01.03. Rekenvaardigheid

Klik op info voor meer info

  Hot Potatoes (W) Wiskunderubriek binnen de pagina met direct bruikbare Hot Potatoesoefeningen (rekenen, meten, meetkunde) info

top

01.04. Tijd en ruimte

Klik op info voor meer info

  VVLG Site van de Vlaamse Vereniging Leraren Geschiedenis & Maatschappelijke vorming (VVLG). Ze wil uitgroeien tot een portaalsite voor het geschiedenisonderricht en de vakken maatschappelijke vorming en esthetica in Vlaanderen info
  Worldmapper De wereld zoals u ze nooit zag! De oppervlakte van de continenten wordt statistisch aangepast info

top

01.05. Economie en maatschappij

Klik op info voor meer info

  Jongereninformatie Informatie als hulp bij situaties uit het dagelijks leven info
  Jongerenplaneet Informatie bij bepaalde maatschappelijke thema's info
  Kennislink Artikels met boeiende info over wetenschap. De meeste zijn heel toegankelijk info
  Maatschappijleer Vaklokaal (Digischool) voor maatschappijleer info
  Netwerk Bewust Verbruiken Communitywebsite over duurzaam leven, consuminderen en consumanderen. Laat je inspireren, of inspireer anderen. info
  Start je loopbaan Dit lessenpakket helpt je om je leerlingen zo goed mogelijk te informeren over wat hen te wachten staat na het behalen van hun diploma info
  StressFactor StressFactor leert aan jongeren hoe ze een groot evenement organiseren (openluchtfestivals op middelbare scholen). info
  Sweatshop In de internetdocumentaire 'Sweatshop. Deadly Fashion' ontdekken drie jongeren die graag shoppen in wat voor omstandigheden de kleding uit goedkope ketens gemaakt wordt info

top

01.05. Moderne Vreemde Talen (MVT)

Klik op info voor meer info

  Curriculum MVT Site van het Ministerie van Onderwijs met de uitgangspunten bij de nieuwe eindtermen MVT binnen o.a. PAV info

top

01.06. Lerarensites

Klik op info voor meer info

  Klaswerk Links en oefeningen voor de vakken geschiedenis, Nederlands, OKAN & PAV info
  MAVO TIHF Voorbeeld van een Mavo-schoolsite (Technisch Instituut Heilige Familie Brugge), vraag een login aan om het cursusmateriaal te kunnen zien info

top

 

Grasduinen - Een willekeurige selectie uit alle lerarenlinks

  Wiskunde Inductief Website van Jozef Aerts met concrete voorbeelden om verschillende onderwerpen inductief aan te leren
  Scholieren.be Scholierenforum
  Bizzkidz Simulaties (bedrijfs)economie voor ASO/TSO 2e graad 2e jaar en BSO 3e graad
  KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding
  Franszelfsprekend Nederlandse portaalsite die het belang van het Frans aantoont. Je vindt er weetjes, taalspelletjes, online oefeningen, uitleg over culturele verschillen en links
  Au bureau Le français au bureau - exercices en ligne
  Techniek in je klas Techniek voor het basisonderwijs, ontwerpen en maken, materialen en gereedschappen, analyseren en gebruiken, technische inzichten
  Fit in je hoofd Op deze website vind je heel wat informatie, opdrachten en tips om de balans tussen draaglast en draagkracht in evenwicht te houden
  Wiskundemeisjes Ionica Smeets & Jeanine Daems zijn gebeten door het wiskundevirus. Op deze blog delen ze hun enthousiaste verhalen en leukste weetjes over wiskunde
  Freudenthal Didactiek wiskunde en wetenschappen
Adverteerder
Adverteerder
Adverteerder
Crowdfunding

Wenst u hier te adverteren?

Kom meer te weten over onze voorwaarden

Meer weten


Recente linksPopulairste links

Gebroken/Nieuwe links melden

Steek gerust een handje toe door een gebroken link te melden.

Nieuwe links en tips zijn ook welkom en kun je melden aan de moderator van het onderwerp.

Webmasters :: Jan Lannoo en Hilde Warreyn
Webprogrammatie :: Dennis Vermaut     Design by [ Plenso ]
Disclaimer | Webhosting :: Buzz-e-ness
Copyright © 2007 - 2017
Logo